מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לאיסור גנבה וגזלה

    גנבה

    לקיחת חפץ או כסף ללא רשות בעליו וללא ידיעתו – אסורה מהתורה.

    ...