מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לאיסור גנבה וגזלה

    גניבת דעת

    אסור להטעות אדם – למשל למכור לו חפץ באיכות נמוכה ולשקר שהוא באיכות טובה יותר – או לתת לו רושם מוטעה על הכוונות האמתיות כלפיו – למשל להציע לו לאכול כדי שיחשוב שאתה נדיב – בשעה שהנך יודע שהוא לא מעוניין לאכול.

    ...