מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    הדלקה עושה מצווה

    ההדלקה היא המצווה ולכן בזמן ההדלקה יש לדאוג שהכל יהיה כראוי, המיקום של החנוכיה כמות השמן וכו'.

    אם זה לא היה כך לא קיים את המצווה.

    ...