מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
0

    הדלקה עושה מצווה

    ההדלקה היא המצווה ולכן בזמן ההדלקה יש לדאוג שהכל יהיה כראוי, המיקום של החנוכיה כמות השמן וכו'.

    אם זה לא היה כך לא קיים את המצווה.

    ...