מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

  • הקדמה לל"ט אבות מלאכה - נקודת זינוק

   אסור או מותר בשבת?

   לפי מה יודעים?

   *

   המלאכה האסורה בשבת היא מלאכת יצירה. כל השבוע האדם יוצר בשבת הוא מניח את עצמו בצד ומתבונן בכך שבעצם ה' הוא היוצר האמיתי.

   כרטיס כניסה

   כרטיס כניסה- הקדמה לל"ט אבות מלאכה- 1 בדף

  • הקדמה לל"ט אבות מלאכה - תצפית

   במה נתצפת?

   מוזמנים לחזור במנהרת הזמן לתקופת בני ישראל במדבר, כאשר כולם מתרגשים כי…

   *

   האם משנה הדרך, הכוונה שלכם במעשה או העיקר שעשיתם אץ המעשה? ומה הקשר למלאכה בשבת?

   תצפית- המלאכות שנעשו במשכן

   תצפית הקדמה ללט אבות מלאכה

   מצגת- ערך שביתה בשבת

   תצפית - תנאים לחיוב מלאכה מהתורה

   מקרים בנות

   טבלת סיכום בנות

   מקרים בנים

   טבלת סיכום בנים

  • הקדמה לל"ט אבות מלאכה - מרכז מבקרים

   התבוננו בסרטון. בעזרתו ובאמצעות כרטיסי הצפייה  תצליחו להעמיק ולהבין את ההלכה.

   *

   מה הקשר בין המשכן ושבת?

   ומה מבינים אם אומרים את המושג "חייב" בשבת?

   המלאכות בשבת - אבות ותולדות

   כיתות ד-ח -אב ותולדה

   דף מקורות – ד-ו

   הקדמה לאבות מלאכה – צפייה- ד-ו

   צפייה-הקדמה-ללט-אבות-ז-ח-להקרנה

   דף מקורות-ז-ח

   המלאכות במשכן - מושגי בסיס

   חייב-פטור-מותר-אסור

   מושגי בסיס חייב פטור חלק א

   מושגי בסיס חייב פטור חלק ב -ז-ח

   מושגי בסיס חייב פטור מקורות להקרנה-ז-ח

  • הקדמה לל"ט אבות מלאכה - מה בתרמיל?

   תרמיל בנות

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   תרמיל בנים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

  הקדמה לל"ט אבות מלאכה

  שבת היא כה קדושה וחשובה- חשבתם למה?

  *

  השבת מזכירה לנו כי ה‘ ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי. וכל הכח שלנו ליצור – הוא מכח ה'. 

  ...
  • נקודת זינוק

   כרטיס כניסה - הקדמה לל"ט אבות מלאכה

   השבת היא תזכורת שבועית למהות האמיתית שלנו:

   מצד אחד בשבת אנו מצווים להימנע ממלאכת יצירה ובכך להזכיר לנו שה‘ הוא היוצר וכל פעולותינו בששת הימים מגיעים מכח ה‘.

   ומצד שני עלינו להפריש את עצמו מעניינני החולין ולהקדיש את היום – קודש לה‘ בורא העולם- לחזק בנו את הכח ליצור במשך השבוע, מכח החיבור שלנו לבורא.

   *

   בפעילות הפתיחה – התלמידים ינסו לענות לאירנה, מדוע אסור להדליק אור בשבת, הרי זו לא עבודה קשה ולא מפריעה את מנוחת השבת.

   המנוחה בשבת היא מנוחת האדם ממלאכת יצירה, מיצירה של משהו של חידוש.

   הגדרת מלאכה בשבת היא – מלאכת יצירה לפי מלאכות שנעשו במשכן (מסמל יצירת האדם), ולא הקושי בעשייתה.

   כלומר, 'מלאכה' בשבת  אינה עבודה קשה – המנוחה היא מנוחה מיצירה והתחברות ליצירה של ה'.

   המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות זו:

   למעשה- ערך- מלאכה מוגדרת לפי ממד החידוש ולא המאמץ- כי המטרה בשבת להבין שכל החידוש ומעשי האדם – מקור כוחם הוא ה'.

   כרטיס כניסה - הקדמה לל"ט אבות מלאכה

   כרטיס כניסה- הקדמה לל"ט אבות מלאכה- 1 בדף

   כרטיס כניסה- הקדמה לל"ט אבות מלאכה- 4 בדף

   כרטיס כניסה- כללי ריק

   כרטיס כניסה כללי – 1 בדף

   כרטיס כניסה כללי- 4 בדף

  • תצפית

   תצפית- הקדמה לל"ט אבות מלאכה

   במסגרת התצפית נסקור שני נושאים:

   1. המלאכות האסורות בשבת

   מהן  המלאכות האסורות בשבת?

   המשימה היא משימת מיון חופשית, יש לעשות משימה זו לפני פתיחת הספר כי הספר מציע כיצד למיין את המלאכות. באמצעות המיון התלמידים ייחשפו למלאכות. בהמשך במדור "מרכז מבקרים" נבחן את המקור למלאכות המשכן. לשק"ד המורה מה כדאי להקדים.

   כהקדמה למשימה חוזרים במנהרת הזמן לתקופת המשכן ופוגשים בנער נרגשה מספר על ההתרגשות במחנה ישראל.

   הדגשים בהוראה

   לאחר המיון נבחן את דרך המיון שבספר. נשאל לאחר מכן, מדוע דווקא מלאכות אלה אסורות ונראה ב"מרכז מבקרים" את הקשר בין שבת למשכן.

   מלאכות מהתורה ומדרבנן (שבות)- מה חשוב הדרך או התוצאה?

   מטרת הפעילות
   לתת לתלמידים לחוש בעצמם ולהתלבט בדילמה, שבין ערך ה"תהליך" לערך ה"תוצאה", מתוך אירועי
   היום יום שלהם, טרם הנגיעה בהיבט ההלכתי שיש לכך בהלכות שבת. ממקום זה להבין אח"כ בצורה
   יותר בהירה את התנאים. מומלץ לעיין בהנחיות מפורטות למורה.

   הדגשים בהוראה:

   באיזו מלאכה מתחייבים בעשייתה מהתורה? – בעשייה של "מלאכת יצירה" משהו חשוב, לפי התורה, יש משמעות רבה לתהליך: לדרך, לכוונה, למטרה. אך חכמים גזרו ואסרו בשבת גם במקרה שלא היו כל התנאים. אמנם הדבר הוא נחשב למלאכה מהתורה – אבל אסור לעשות מגזרת חכמים.
   נראה שחכמים נתנו גם לתוצאה כובד משקל ולא רק לכוונה ולמטרה. כערך ניתן להתבונן ברעיון כי לפעמים דרך העשייה שלנו איננה מושלמת, ובכל זאת נעשה, והדבר כן ייחשב (כמובן, חשוב להתייחס לצד החיובי).

   1. המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות זו:
   2. ב- בירור הלכה- אלו ל"ט מלאכות נאסרו בשבת
   3. י-יצירתיות– מיון מושגים בכל דרך יצירתית
   4. למעשה- ערך – נתינת מקום לחשיבות הכוונה בעשייה אך ניתן להחשיב כל מעשה גם אם אין לו כוונה
   5. מ-מושגים– ל"ט אבות מלאכה
   תצפית- המלאכות שנעשו במשכן

   תצפית -המלאכות שנעשות במשכן שחור לבן

   תצפית הקדמה ללט אבות מלאכה

   מצגת- ערך שביתה בשבת

   המלאכות לגזירה

   תנאים לחיוב מלאכה מהתורה- מלאכת מחשבת

   הנחיות למורה

   מקרים בנות

   כרטיסי דמויות – בנות

   טבלת סיכום בנות

   מקרים בנים

   כרטיסי דמויות בנים

   טבלת סיכום בנים

  • מרכז מבקרים

   מרכז מבקרים - הקדמה לל"ט אבות מלאכה

   עיון בהלכה באמצעות סרטונים וכרטיסי צפייה:

   נושאים לעיון:

   1. המקור לל"ט אבות מלאכה- יש להדגיש בנושא זה את מושגי היסוד- "תורה שבכתב" ו"תורה שבעל פה" , בכרטיס הצפייה נראה כי התורה שבכתב מתומצתת וללא פירוש חז"ל לא היה ניתן להבין את רצון ה'- כיצד לשמור שבת. התלמידים ינסו לכתוב שאלות ולבדוק על אילו מהן יש מענה בפסוק ומתוך כך יסיקו כי המענה נמצא בהלכה, וכיצד למדו חז"ל את איסורי המלאכות מהתורה.
   2. בסרטון מדברים על הקשר בין מלאכות למלאכות שנעשו במשכן. וכן ממחישים את המושגים אב ותולדה, כמו שהילד דומה לאב, כך התולדה דומה לאב המלאכה, לבקש מהם דוגמאות נוספות.
   3. חייב / פטור/ אסור /מותר- מושגים אלה במשמעות רגילה מוכרים לתלמידים (חייב- חייב לעשות / פטור- פטור מלעשות). אך בהלכות שבת המושג "חייב" מתייחס לעובר מלאכה מהתורה שבת – חייב מיתה או חייב להביא קרבן חטאת אם עבר בזדון. ופטור- פטור ממיתה או מקרבם חטאת- אך אסור מדברי סופרים. – מומלץ לכיתות ז-ח.
   4. במשימה של התמרורים יקשרו בין המושגים לתמרור – למשל חייב בהקשר של שבת מתאימים תמרור של אבנים מדרדרות – חייב סקילה , וכן התמרור של בעל החיים- קרבן חטאת, וכן לחשוב בקשר לשאר התמרורים, ניתן להשתמש באותו תמרור כמה פעמים- העיקר שהנימוק יהיה הגיוני.
   5. המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות:
    ש שאלה הלכתית בסרטון- מומלץ להפסיק את הסרטון לפני מתן התשובה.
   6. י- יצירתיות קישור בים התמרור למושג וכן יצירת תמרור חדש.
   7. מ- מקור – לחיוב מלאכות בשבת ממלאכת המשכן
   8. מ- מושג– מושגי בסיס: חייב/ פטור/ מןתר /אסור; מושגעי תוכן- מלאכה, אב מלאכה / תולדה

    

   סרטון הקדמה לל"ט אבות מלאכה (2 נושאים)

   כיתות ד-ח -אב ותולדה

   חייב-פטור-מותר-אסור

   המקור לל"ט אבות מלאכה - כרטיס צפייה לכיתות ד-ו

   דף מקורות-ד-ו-צבעוני

   דף מקורות-ד-ו-שחור לבן

   צפייה- ד-ו צבעוני

   צפייה- ד-ו שחור לבן

   המקור לל"ט אבות מלאכה - כרטיסי צפייה לכיתות ז-ח

   צפייה- ז-ח צבעוני

   צפייה- ז-ח שחור לבן

   דף מקורות-ז-ח-צבעוני

   דף מקורות-ז-ח-שחור לבן

   מושגי בסיס- חייב פטור , מותר, אסור (מומלץ לכיתות ז-ח)

   מושגי בסיס חייב -פטור – דף מקורות צבעוני

   מושגי בסיס והלכות שבת – דף מקורות שחור לבן

   מושגי בסיס חייב פטור א+ ב צבעוני

   מושגי בסיס חייב פטור א+ב שחור לבן

  • מה בתרמיל?

   "אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום

   תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות דיבוב. כל תלמיד בוחר איזה "תרמי"ל שמתחבר אליו.

   תרמי"ל הוא ראשי תיבות לסוגים שונים של רפלקציה:

   ת – תודה על…

   ר- רציתי לומר – תרמיל פתוח רוצה לומר – משהו שעניין/ פרט שנותר לא פתור ועוד.

   מ- מחליט בעז"ה- מקום להתחזקות בהלכה שעד עכשיו לא ידעתי/ פחות הקפדתי

   י- יכולה להעביר – משהו, שאני רוצה להעביר הלאה: לבני המשפחה או לסביבה…

   ל- למדתי ש…- משהו שהתחדש/ התחדד וכד'

   בנות- תרמילים- 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   בנות- תרמילים- בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   בנות- תרמילים- כולם בדף אחד

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   בנים - תרמילים - 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   בנים- תרמילים - בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   בנים- תרמילים - כולם בדף אחד

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן