מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    חנוכה

    חג שקבעו חז"ל כזכר לניצחון המכבים על היוונים ולנס פך השמן.

    החג נמשך שמונה ימים – מכ"ה בכסלו – ובכל יום מדליקים נרות במנורת החנוכה כדי לפרסם את הנס.

    ראו גם ערך 'מנורת חנוכה'.

    ...