מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

  • מגילת אסתר – כיתות ד-ח - מערכים

  • מגילת אסתר – כיתות ד-ח - דפי עבודה

   כיתות ד-ה

   מגילת-אסתר-א

   מגילת אסתר ב

   פרק_ג_-1

   מגילת אסתר ג- 2

   מגילת אסתר ד ה

   מגילת אסתר ו ז

   מגילת אסתר ח

   מגילת אסתר ט י

  • מגילת אסתר – כיתות ד-ח - מצגות

   כיתה ד

   בעיה גשמית או רוחנית בסיפור המגילה

   דיני קריאת מגילה

   כתה ה

   כתה-ה-מצגת-1-נוחתים-בשושן

   זום אין אאוט- נספח למצגת "נוחתים בשושן"

   מעודכן כתה-ה-קריאת-המגילה-מי-ומתי-מצגת-2

   כתה-ה-קריאת-המגילה-ברכות-המגילה-מצגת-3

   כתה-ה-אופן-קריאת-המגילה-מצגת-4-מעודכן

  • מגילת אסתר – כיתות ד-ח - משחקים ופעילות

   משחקים

   -משחק-פורים-קובץ-פאורפוינט.pptx

   מרכז למידה חוויתי לפורים -א

   מרכז למידה חוויתי לפורים -ב

   בינגו_פורים

   משימה יצירתית

   יצירות

   שעון פורים-בוגרים.pdf

  • מגילת אסתר – כיתות ד-ח - סרטונים ושמע

   מה קרה ומה ההלכה?

   התבוננו בסרטונים ומצאו את התשובה לבעייה ההלכתית שבסרטון.

   סרטונים

   הלכה_בעדשה_פורים_-_קריאת_מגילה_א (360p) (1)

   הלכה בעדשה פורים – קריאת מגילה ב

   הלכה בעדשה פורים – קריאת מגילה ג

  • מגילת אסתר – כיתות ד-ח - פעילויות הערכה

   בהצלחה במבחן!

  • מגילת אסתר – כיתות ד-ח - משימה מתוקשבת

  מגילת אסתר – כיתות ד-ח

  *

  סיפור המגילה מתרחש בכל שנה מחדש. איך הסיפור שקרה בעבר בשושן-קשור למה שקורה לכל אחד מאיתנו?

   

   

  ...
  • מערכים

   • הלכות פורים נלמדים מדיי שנה. למה ללמוד הלכות פורים בכל שנה מחדש?

    לבצע את המצווה בצורה: מדויקת. בהידור ובשמחה  עם רוח ההלכה. תכנית הספירלית נעמיק בכל שנה במצווה ובהדגשים שונים.

    ספירליות בהוראת הלכה

   • בכל שכבת גיל נעמיק במצווה/ נושא אחר. העמקה בנושא  'מגילת אסתר' היא לכיתות ד, ה. בנושאים אחרים ראו מצגת העמקה לכיתות אחרות- לפי הפריסה.

   • מה ביחידה?
   •  תוכנית לימודים ספירלית, ופריסה ספירלית לערכים ראו ב"מערכי שיעור והצעות הוראה".

   • חומרי לימוד ללימוד מקיף- אקסטנסיבי- ראו ב "משחקים ופעילויות ".

   • חומרי לימוד להעמקה – לימוד הלכה סביב ערך התורם להפנמה וחידוש: ראו ב"מצגות" וב"סרטונים".

   הצעות למורים:

   • תוכניות לימודים ממוקדות לפורים לכיתות א-ו, ולכיתות ז-ח.
   • פיתוח ערכים ספיראלי בפורים
   • מערך על סיפור המגילה לכיתות א-ב באמצעות בובות תיאטרון.
   • מערך בנושא הלכות המגילה בדגש – כוחנו באחדות סביב התורה לכיתה ד' (למערך מצורפת מצגה, ראו ב"מצגות")
   • מצגת רעיונות למורה-  המגילה נס נסתר לכיתה ה'.
   • כיצד  סיפור המגילה "נס נסתר"- איך הרעיון משתלב בהלכות קריאת המגילה.  ראו עיבוד לחלק מהרעיונות ב"מצגות" מצגת לתלמיד "נוחתים בשושן".
   • חומר עיוני  בנושא היבטים ורעיונות לפיתוח בכיתה בהקשר למגילת אסתר.

    

   תוכנית לימודים לפורים א-ו

   תוכנית לימודים לפורים א-ו

   תוכנית לימודים לפורים ז-ח

   תוכנית לימודים לפורים ז-ח

   פיתוח ספירלי של הערכים לפורים

   פיתוח ספירלי לפורים

   מערך - המגילה עם בובות תיאטרון - כיתות א-ב

   כיתות א-ב -סיפור המגילה עם בובות תיאטרון

   מערך למצגת הלכות קריאת המגילה - כיתה ד

   כיתה ד- הלכות קריאת המגילה- כח האחדות סביב התורה

   כיתה ה' -המגילה נס נסתר -מצגת הרחבה למצגת "נוחתים בשושן"

   מגילה- נס נסתר- לכיתה ה

   דגשים להוראת מגילת אסתר

   חוברת-למורים-פורים

  • דפי עבודה

   מה בחומרי הלימוד?

   1. דפי עבודה לעיון במגילה לפי פרקים.
   2. חומרי עזר למורה לעיון חסידי וכללי במגילת אסתר

    

    

   כיתות ד-ה- דפי עבודה לפי פרקי המגילה

   מגילת אסתר א

   מגילת אסתר ב

   פרק_ג_-1

   מגילת אסתר ג- 2

   מגילת אסתר ד ה

   מגילת אסתר ו ז

   מגילת אסתר ח

   מגילת אסתר ט י

   חומרי העשרה - הדגשים במגילת אסתר

   מגילת אסתר- רעיונות חסידיים

   דגשים-מגילת-אסתר

  • מצגות

   שימו לב: קבצי הפדפ של המצגות מבטלות אנימציות. הן למורה – רק למקרה שהפונט במצגת הפתוחה לא קריא.

   מה במצגות?

   מצגות מפעילות עם משחוק בלמידה  לכיתה ד'.

   מצגות מפעילות עם משחוק בלמידה לכיתה ה'

   תוכן המצגות לכיתה ד':

   א.  סיפור המגילה – השפעת המצב הרוחני על המצב הגשמי -כיצד הדבר מתבטא בסיפור המגילה ובימנו;

   ב. דיני קריאת המגילה; – ראו מערך למצגת זו ב"מערכים והצעות להוראה";

       תוכן המצגות לכיתה ה':

   א. סיפור המגילה בהדגש "נס נסתר" – "נוחתים בשושן". הרעיון של המצגת הוא שאנחנו רואים רק חלק מהתמונה ולכן נראה לנו שהדבר קורה במקרה. רק ראיה של תמונה מלאה מבהירה שכל הפרטים הם נס מה'. לצורך המחשת הרעיון מובא בתוך המצגת סדרה של תמונות זום אין, שבכל תמונה רואים שלא באמת הבינו מה היה בציור, וכשמרחיקים את הזום רואים פרטים נוספים. למקרה שהזום לא יעלה במצגת הוא מובא גם כמצגת נפרדת למורה ולתלמיד.

   שימו לב: המצגת למורה "נוחתים בשושן" מתבססת על מצגת הנחיה בנושא "נס נסתר" המופיעה ב"מערכי שיעור והצעות הוראה"

   ב. דיני קריאת המגילה  (3 מצגות).

   שימו לב למצגות מצורפים שאלוני פורמס ללמידה מרחוק. ראו "משימה מתוקשבת".

    

    

   כיתה ה' - סיפור המגילה-נס נסתר

   כתה-ה-מצגת-1-נוחתים-בשושן

   כתה-ה-מצגת-1-נוחתים-בשושן

   זום אין אאוט- נספח למצגת "נוחתים בשושן"

   כיתה ה' - קריאת המגילה מי ומתי

   מעודכן כתה-ה-קריאת-המגילה-מי-ומתי-מצגת-2

   כתה-ה-קריאת-המגילה-מי-ומתי-מצגת

   כיתה ה' - אופן קריאת המגילה

   כתה-ה-אופן-קריאת-המגילה-מצגת-4-מעודכן

   כתה-ה-אופן-קריאת-המגילה-מצגת-4-מעודכן

   כיתה ה' - ברכות המגילה

   כתה-ה-קריאת-המגילה-ברכות-המגילה-מצגת-3

   כתה-ה-קריאת-המגילה-ברכות-המגילה-מצגת-3

   כיתה ד'- ערכים הלכות

   דיני קריאת-מגילה

   דיני קריאת מגילה

   מצב רוחני משפיע על מצב גשמי בסיפור המגילה ובימנו

   מצב רוחני משפיע על מצב גשמי בסיפור המגילה ובימנו

  • משחקים ופעילות

   לפניכם:

   1. המגילה במיגוון אינלגנציות- מרכז למידה
   2. חידון פורים- בדיקת ידע התלמיד בעובדות שונות במגילה
   3. משימה יצירתית לפורים (ראו גם ב"מצוות פורים")
   4. דומינו- יש להדפיס את קלפי הדומינו – (ראו גם ב"מצוות פורים")
   5. בינגו -(ראו גם ב"מצוות פורים")
   6. תופסים את המושג– הנחיה למורה  (ראו גם ב"מצוות פורים")
   7. שעון פורים- דף דיווח לבית ליישום מצוות פורים (ראו גם ב"מצוות פורים")
   מרכז למידה חוויתי וחדשני לפורים הכולל הפעלות במגוון אינטליגנציות

   מרכז למידה חוויתי לפורים -א

   מרכז למידה חוויתי לפורים -ב

   משימה יצירתית לפורים

   פורים (1)

   חידון פורים

   -משחק-פורים-קובץ-פאורפוינט.pptx

   דומינו מושגים

   דומינו-מושגים-פורים

   דומינו-מושגים-פורים

   בינגו פורים

   בינגו_פורים

   תופסים מושגים- משחק- הנחיה למורה

   תופסים מושגים – משחק לפורים

   שעון פורים בוגרים

   שעון פורים-בוגרים.pdf

  • סרטונים ושמע

   הלכה בעדשה - סרטונים להלכות פורים

   להלן שלושה סרטונים המציגים אירועים בהלכות קריאת המגילה.

   להעמקה בהלכות פורים, נציג לכיתה את הסרטון, והתלמידים יחפשו בהלכה מהי התשובה לשאלה שהתעוררה. יש להוכיח מדוע ההלכה שבספר מתאימה לתשובה לאירוע.

   קריאת מגילה סרטון א' - חזרה על עשרת בני המן בנשימה אחת

   הלכה_בעדשה_פורים_-_קריאת_מגילה_א (360p) (1)

   קריאת מגילה סרטון ב' - אי שמיעת מילים בגלל הכאת המן

   הלכה בעדשה פורים – קריאת מגילה ב

   קריאת מגילה סרטון ג' - כוונה בברכת שהחיינו

   הלכה בעדשה פורים – קריאת מגילה ג

  • פעילויות הערכה

   מבחן לדוגמא בהלכות פורים

   מתאים לכיתות ה'-ח'

   מבחן בהלכות פורים (משנה והלכה)

   מבחן לדוגמא בהלכות פורים

   -פורים-הלכה-תשעו.pdf

  • משימה מתוקשבת

   לפניכם שאלוני פורמס:

   הנחיה חשובה
   כאשר אתם פותחים את השאלון- שנו שם כדי לא לכתוב על השאלון המקורי!

   השאלונים מותאמים למצגות של כיתות ד', ה'.- ללמידה מרחוק.

   1. כיתה ד – סיפור המגילה- בעיה גשמית?
   2. כיתה ה1 – נוחתים בשושן
   3. כיתה ה2 – מגילת אסתר -מי ומתי?
   4. כיתה ה3 – ברכות המגילה
   5. כיתה ה4 – אופן קריאת המגילה