מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מנורת חנוכה

    חנוכייה. מנורה בעלת שמונה קנים השווים בגובהם וקנה נוסף השונה מהם ומשמש כשמש.

    במנורה זו מקיימים את מצוות הדלקת נרות החנוכה שמונה ימים.

    ראו גם ערך 'חג החנוכה'.

    ...