מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים למצוות צדקה

    מעשר כספים

    מצווה לתת עשירית מהרווחים לצדקה.

    ראו גם ערך 'צדקה'.

    ...