מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים להלכות הלוואה וגמ"ח

    מצוות הלוואה

    מצווה מהתורה להלוות לעני כסף. מצוות ההלוואה גדולה יותר ממצוות הצדקה – מכיוון שההלוואה ניתנת בדרך כלל לאדם שאינו עני גמור – אלא מי שנקלע למצוקה – והיא עשויה לעזור לו לעמוד על רגליו בטרם ייפול לעוני.

    ראו גם ערך 'צדקה'.

    ...