מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים למצוות צדקה

    מתן בסתר

    אחת הדרכים הנעלות יותר לקיום מצוות הצדקה – הנעשית באופן כזה שהעני לא יידע ממי קיבל והנותן לא יידע למי נתן – כדי למנוע בושה מהעני.

    ראו גם ערך 'צדקה'.

    ...