מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים להלכות הלוואה וגמ"ח

    נוגש / נושה

    בעל החוב – התובע מהלווה להחזיר לו את ההלוואה שהלווה לו. התורה אסרה על בעל החוב לתבוע את חובו מהלווה אם הוא יודע שאין ללווה כסף להחזיר לו.

    ראו גם ערך 'מצוות הלוואה'.

    ...