מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'ספק ברכות להקל'

    הברכות שאנו מברכים תוקנו על ידי חכמים. כאשר אדם אינו יודע או אינו זוכר אם בירך – לא יברך שוב – כדי להימנע מלהזכיר לשווא את שם ה'.

    ראו ערך 'ברכה'.

    ...