מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לאיסור גנבה וגזלה

    עושק

    מי שהגיע לידו כסף של חברו בהיתר – אבל הוא מסרב להחזירו. כגון: מי שלווה מחברו ואינו רוצה להחזיר את ההלוואה; או מי ששאל חפץ מחברו ומסרב להשיבו לו; או מי שחייב משכורת לפועלים ומסרב לשלם להם.

    ...