מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    פרסום הנס

    פעולות שמטרתן להודיע על הנס ברבים ולהודות עליו לה'.

    כך למשל הדלקת נר חנוכה ליד החלון או הדלת – קריאת מגילה – שתיית ארבע כוסות בליל הסדר – ועוד.

    ראו גם ערכים 'מנורת חנוכה' – 'מקרא מגילה' – 'ארבע כוסות'.

    ...