מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים למצוות צדקה

    צדקה

    מצוות עשה לתת כסף או שווי כסף לעניים.

    ראו ערך 'גמילות חסדים'.

    ...