מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים למצוות צדקה

    קופת צדקה

    איסוף כסף לצדקה על ידי גבאי או אדם אחר נאמן – המחלקות לעניים באופן הוגן. יש יתרון לתת צדקה באופן זה – כי אז הנותן אינו יודע למי נתן והעני אינו יודע ממי קיבל ונמנעת בושה.

    ראו גם ערך 'צדקה'.

    ...