מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    שַׁמָּש (חנוכה)

    אסור ליהנות מאורם של נרות החנוכה – ולכן נוהגים להניח לידם את הנר שהדליקו בו – הנקרא שמש – כדי שאפשר יהיה להשתמש באורו.

    ראו גם ערכים 'חנוכה' – 'מנורת חנוכה'.

    ...