מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

יומני הרבנית חנה – לכיתה ד'

לפניכם חמישה מערכי שיעור המבוססים על יומני הרבנית חנה.

נושאי השיעורים:
שיעור 1 - דמות הרבנית חנה
שיעור 2 - תחילת גלות ר' לויק
שיעור 3 - גלותו של ר' לויק
שיעור 4 - הרבנית חנה והרבי
שיעור 5 - כיבוד הורים של הרבי וסיכום.

הקבצים המלווים הנוספים:
סרטון לשיעור 4 משימה 3.
(בסרטון מוצג הסיפור על ההשתדלות של הרבי הריי"צ להשיג אישור יציאה מרוסיה עבור הרבי)

בנוסף:
מצורפים דפי עבודה לכל שיעור.
וכן קובץ 'צירי זמן' שמהווים נקודת סיום לכל שיעור.
משחק בינגו כפעילות סיום לשיעור החמישי.

שימו לב למערך השיעור, ולקבצים המלווים עבורו - המצוינים בשם הקובץ.

הופק על ידי תלמידות ממצוינות מכללת בית רבקה, בהדרכת המד"פית רלה גרליק ושרה וייסברג.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים