מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מרכז למידה: שיעור בחסידות: יט בכסלו -כתה ד

הבנות יעבדו על פי המפורט במצגת בשילוב עם דפי מידע ויעברו מסע בדרך של אדמו"ר הזקן עד שיגיעו לגאולה שלו.
במצגת יש פעילויות בנקודות חשובות בדרכו של אדמור הזקן למאסר ובדרך לגאולתו.

מילוי קומיקס,
משחק מאסטר שף
מילוי שאלון איכה
גלו בעצמכן- הספינה
שחרור האדמור הזקן- סרט

שיר

שיר

שיר

שיר

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים