מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

מושגים קשורים למלאכת דש

  • מלאכת דש - נקודת זינוק

   התבוננו בתמונות. מה המשותף ביניהם בדרך הייצור שלהם?

   פעילות פתיחה מלאכת דש

   כרטיס כניסה- מלאכת דש

  • מלאכת דש - תצפית

   בחרו קומיקס אחד וחקרו את המקרה שלו בהלכה.

   בנות

   תצפית דש – כיתות ד-ו

   תצפית דש – כיתות ז-ח

   בנים

   תצפית דש – כיתות ד-ו

   תצפית דש – כיתות ז-ח

  • מלאכת דש - מרכז מבקרים

   נתבונן בהלכה, נראה את הסרטון ונבין לעומק את ההלכה

   *

   וגם נכיר כלי חדש "סרגל הדין"- מה הקשר בין פרצוף אדום ,ירוק וכתום לדין?

   כיתות ז-ח

   כרטיס צפיה

   דף מקורות

   סרטון דש חלק ראשון

   סרטון דש חלק שני

   סרגל דין

   כיתות ד-ו

   כרטיס צפיה

   דף מקורות

   סרטון דש חלק ראשון

   סרטון דש חלק שני

   סרגל דין

  • מלאכת דש - מה בתרמיל?

   מה ניקח איתנו לדרך?

   תרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

  מלאכת דש

  מהי מלאכת דש?

  *

  מה הקשר בין חליבת פרה למלאכה זו?

   

  ...
  • נקודת זינוק

   כרטיס כניסה - מלאכת דש

   להכניס בהקדמה למורה מה ביחידה?

   • נצעד בשביל"ם של ההלכה: נגרה את התלמידים במשימת פתיחה ראו ב"נקודת זינוק", נמשיך במבט מקיף על פרק ההלכות בפעילות "תצפית", נעמיק בכמה הלכות נבחרות באמצעות "מרכז מבקרים", ונסיים במבט אישי ראו ב"מה בתרמי"ל שלי"?
   • מלאכת דש- הסבר למורה:
    • המלאכה במשכן: בתהליך הפקת סממני הצבע ליריעות המשכן מהצמחים היו צריכים להפריד את חלקי הצמח הראויים לשימוש מהקליפה שלהם.הערה: קילוף קליפה של פרי לפני האכילה (לא מלאכת דש) כיוון שדש זוהי הסרה של קליפות גסות  זמן רב לפני האכילה בדרך כלל בבית האריזה- כמו השרביטים של  הקטניות (סעיפים-ב,ג)
    • אבות ותולדות: אב המלאכה –  פירוק אוכל מפסולת המכסה אותו,

                      תולדה: דומה לאב במטרה ולא באופן, פירוק משקה הכנוס בדבר מה כגון חולב/ סוחט זיתים להוצאת שמן. 

   •      גישת שבלי"ם– המרכיבים באים לידי ביטוי ביחידה זו:
     •   ש-שאלה הלכתית- חקר מקרה- שאלת רב ב"תצפית"

                               ב- בירור ההלכה- בדיקת ההלכה המתאימה לאירוע ב"תצפית", בדיקת ההלכות ומיונם לפי רמת ביצוע הדין ב"מרכז מבקרים"

                               י-יצירתיות – חיבור שאלת רב, מה בתרמי"ל שלי?

                             ל- למעשה- עיקרון מלאכת דש ראו ב"מרכז מבקרים" -סרטון

     • מ-מושגים- הגדרת המושג "דש" והבנתו – ב"נקודת זינוק" וב"תצפית", הבנת המושגים של דרגות בביצוע ההלכה(אסור, יש להחמיר, טוב להחמיר, יש להקל וכד')  בהתאם למידרג שלהם ב"מרכז מבקרים".
   • נקודת זינוק- מה תמצאו כאן? 
    • זוהי משימת פתיחה לשיעור. התלמידים מקבלים תמונות של משקאות (יין, חלב ושמן זית) הם מתבקשים למצוא מה המשותף בדרך הייצור שלהם. במהלך הדיון הם  יקשרו בין דרך הייצור של משקאות שונים לבין פירוק, ויסיקו שבסחיטת משקאות מפרקים את המשקה הבלוע בתוך הפרי, ונבדוק בספר את ההגדרה של מלאכת דש ונקשר לעיקרון הפירוק.

    

   כרטיס כניסה - מלאכת דש

   כרטיס כניסה- מלאכת דש- 4 בדף

   כרטיס כניסה- מלאכת דש

   כרטיס כניסה- כללי ריק

   כרטיס כניסה כללי – 1 בדף

   כרטיס כניסה כללי- 4 בדף

  • תצפית

   תצפית- מלאכת דש

   התלמידים יתנסו בכתיבת שאלת רב.

   לפניכם דפים עם תבניות של קומיקס. בכל קומיקס תתבוננו בחלק אחד של התמונה
   (האירוע המתואר) ותחקרו אותו, כך תגיעו לחקירת התמונה בשלימותה.
   הכיתה תתחלק לקבוצות. כל קבוצה תתמקד באירוע אחד.
   כל קבוצה תקבל חלק אחד מהתמונה (קומיקס אחד), ובמליאה להשלים את התמונה,
   ולחדד את הדברים.
   בכיתות הצעירות, יתכן שכדאי לוותר על חלק מהקומיקסים…
   שימו לב:
   לפני מילוי הקומיקס, חשוב ללמוד ביחד את מקור המלאכה של מלאכת דש – ההקדמה
   והגדרות אב המלאכה והתולדות.
   חשוב לחדד לתלמידים את העיקרון של הדישה כפירוק האוכל מהפסולת ותהליך המעבר
   מפעולת הדישה לפעולת הסחיטה, שגם עניינה פירוק הנוזל מהמעטפת.

   • המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות:

   מ-מושגים- הבנת המושג דש

   ב- בירור ההלכה- בדיקת ההלכה המתאימה לאירוע

   ש-שאלה הלכתית- חקר מקרה- שאלת רב

    

   מדריך למורה

   תצפית דש – למורה

   בנות

   תצפית דש – כיתות ז-ח

   תצפית דש – ז-ח שחור לבן

   תצפית דש – כיתות ד-ו

   תצפית דש -ד-ו שחור לבן

   בנים

   תצפית דש – כיתות ז-ח

   תצפית דש – ז-ח שחור לבן

   תצפית דש – כיתות ד-ו

   תצפית דש – ד-ו שחור לבן

   כרטיס שאלת רב

   כרטיס שאלת רב – 4 בדף

  • מרכז מבקרים

   מרכז מבקרים -מלאכת דש

   נשתמש בכלי הנקרא "סרגל הדין"  באמצעותו ניתן להציג מקרים שונים עפ"י דרגות
   החומרה השונות שלהם, על הרצף שבין ה"מותר" ל"אסור" ועוד. הכלי יראה לתלמידים את המנעד של הדרגות בקיום ההלכה. צבעי הפרצופונים וגם תנועות הידיים ידגישו זאת.

   הדגשים בהוראה

   חשוב לוודא, שהתלמידים הבינו את כל ההשתלשלות:
   הדומה: במלאכת דש – פירוק והפרדת הגרעינים ממה שהוא מחובר אליו ועוטף אותו
   בסחיטת פירות – פירוק והפרדת המיץ ממה שעוטף אותו / שהוא נתון בתוכו / שאגור בו
   בסחיטת הסמרטוט, הספוג (השיער) – פירוק והפרדת המים ממה שהם נתונים בתוכו
   השונה: בדישה ובסחיטת מיץ אנחנו רוצים את הגרעין/המיץ שהופק
   ואילו בסחיטת הסמרטוט לעיתים אנחנו דווקא לא רוצים את המים שיוצאים ממנו.

   • המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות:

   מ-מושגים- הבנת המושגים של דרגות בביצוע ההלכה בהתאם למידרג שלהם.

   ב- בירור ההלכה- בדיקת ההלכות ומיונם לפי רמת ביצוע בדין

    

    

   תשובון למורה ד-ח

   כרטיס צפיה דש – למורה

   כרטיס צפיה דש שחור לבן – למורה

   דף מקורות וסרגל דין ד-ח

   כרטיס צפיה דש – דף מקורות

   כרטיס צפיה דש שחור לבן – דף מקורות

   סרגל דין

   סרטונים מלאכת דש ד-ח

   סרטון דש חלק ראשון

   סרטון דש חלק שני

   כיתות ז-ח

   כרטיס צפיה דש צבעוני

   כרטיס צפיה דש שחור לבן

   כיתות ד-ו

   כרטיס צפיה דש צבעוני

   כרטיס צפיה דש שחור לבן

  • מה בתרמיל?

   "אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום

   תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות דיבוב. כל תלמיד בוחר איזה "תרמי"ל שמתחבר אליו.

   תרמי"ל הוא ראשי תיבות לסוגים שונים של רפלקציה:

   ת – תודה על…

   ר- רציתי לומר – תרמיל פתוח רוצה לומר – משהו שעניין/ פרט שנותר לא פתור ועוד.

   מ- מחליט בעז"ה- מקום להתחזקות בהלכה שעד עכשיו לא ידעתי/ פחות הקפדתי

   י- יכולה להעביר – משהו, שאני רוצה להעביר הלאה: לבני המשפחה או לסביבה…

   ל- למדתי ש…- משהו שהתחדש/ התחדד וכד'

   בנות- תרמילים- 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   בנות- תרמילים- בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   בנות- תרמילים- כולם בדף אחד

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   בנים - תרמילים - 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   בנים- תרמילים - בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   בנים- תרמילים - כולם בדף אחד

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן