מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים למלאכת בורר

    בורר אוכל מתוך פסולת/ פסולת מתוך אוכל

    בהגדרת בורר ה'אוכל' הכוונה למה שרוצים לאכול, וה'פסולת' מה שלא מעוניינים לאכול. האיסור הוא להפרחד את הפסולת מהאוכל כי זהו דרך הכנת המאכל, אך מותר לקחת את האוכל מתוך הפסולת שזוהי דרך האכילה.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת