מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לקדושת השבת וההכנות

  כבוד שבת ועונג שבת

  יש לענג ולכבד את השבת כמו שכתוב: "וקראת לשבת עונג, לקדוש ה' מכובד" (ישעיהו נ"ח, יג)

  והבטיחונו הנביאים וחכמינו זכרונם לברכה, שכל המשמר את השבת ומכבדה ומענגה כפי כחו, זוכה בשבת לעונג רוחני מעין העולם הבא, ומוחלים לו על כל עוונותיו, וניצול מדינה של גיהנם.

  'עונג שבת' -עונג לגוף האדם (שכן, אף שהשבת נועדה בעיקר לטיפוח הנשמה, אבל התורה רוצה שגם הגוף יהיה שותף להרגשה הנשמתית המרוממת). העונג מתבטא באכילת  מאכלים מיוחדים, נרות שמפיצות אור, לא לחשוב על עסקיו ולא לדאוג כך שהעונג ימלא את נפשו.

  'כבוד שבת' – לקבל את שבת המלכה באופן מכובד, כקבלת פני מלך.  ה'כבוד' מתבטא בלבוש נקי ומכובד, בסידור הבית , פריסת מפה נקייה וכד'.

   

  ...

  כדאי ללמוד עוד על שבת

  0

  ההכנות לשבת

  • א'
  • ב'
  0

  מלאכת בונה וסותר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת בונה וסותר? אילו פעולות בשבת קשורות...
  0

  מוקצה ובסיס לדבר האסור

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  קדושת שבת וההכנות

  • ד'
  • ה'
  • +
  זוכרים אירוע מרגש שחיכיתם לו? כאשר מחכים לדבר...
  0

  ממצוא חפצך – פרק כה

  • ד'
  • ה'
  • +
  "אִם תָּשִׁיב מִשַּׁבָּת רַגְלֶךָ עֲשות חֲפָצֶךָ בְּיום...
  0

  מלאכת הוצאה

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  סוד השבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  מלאכת דש

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת דש? * מה הקשר בין חליבת פרה למלאכה...
  0

  תפילות השבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  חשבתם פעם מה המשמעות של מילות התפילה והקידוש...
  0

  כבוד ועונג שבת

  • ב'
  0

  מלאכת בורר

  • ז'
  • ח'
  מהי מלאכת בורר? מדוע קשה להיזהר בה?
  0

  נרות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה אתם חשים כאשר דולקים נרות שבת? * מטרת הדלקת...
  0

  מלאכת כותב ומוחק

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה כתבו במשכן? האם כתיבה ומחיקה  האסורה בשבת היא...
  0

  מלאכת קוצר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת קוצר? * האם קרה לכם שקצרתם? מי שגר...
  0

  קידוש וסעודות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  איך נקבל ונחוש את קדושת השבת? * כדי להיכנס מחול...
  0

  ערבית והבדלה

  • ד'
  • ה'
  • +
  הכוכבים נוצצים בשמים והשבת הקדושה מסתיימת איך ניפרד משבת...
  0

  משחקים בשבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  הקדמה לל"ט אבות מלאכה

  • ד'
  • ה'
  • +
  שבת היא כה קדושה וחשובה- חשבתם למה? * השבת מזכירה...
  0

  סיכום פעיל להלכות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  ניזכר ונשחזר את ההלכות של שבת בפעילות חווייתית-...
  0

  מלאכות קושר ותופר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה הקשר בין המלאכות תופר וקושר? מה תפרו וקשרו...
  0

  מלאכת טוחן

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת טוחן? איך ניזהר מאיסור טחינה בשבת?
  0

  מלאכת חורש ומלאכת זורע

  • ד'
  • ה'
  • +
  בשבת אנחנו שובתים מיצירה שלנו ומתחברים ליצירה של...
  0

  קידוש וסעודות שבת- כיתה ב'

  • א'
  • ב'