מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    כלי שמלאכתו לאיסור

    אחד מסוגי המוקצה שנאסר בטלטול בשבת – מכיוון שהוא משמש למלאכה האסורה בשבת – למשל: מספריים. מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך שימוש מותר למשל לפתוח במספריים אריזה של אוכל – או  אם צריכים להשתמש במקום שעליו הוא מונח.

    ראו גם ערכים 'מוקצה' – 'מוקצה מחמת חסרון כיס' – 'מוקצה מחמת גופו'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת