מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'מוקצה מחמת גופו'

    אחד מסוגי המוקצה – דבר שאינו כלי ואינו מאכל אדם או בהמה – כמו למשל אבניםעצים וחול.

    ראו גם ערכים 'מוקצה' – 'כלי שמלאכתו לאיסור' 'מוקצה מחמת חסרון כיס'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת