מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'מוקצה מחמת חסרון כיס'

    אחד מסוגי המוקצה – כלי המיועד לשימוש מיוחד – ומקפידים שלא לעשות בו שימוש למלאכה אחרת כדי שלא ייפגם – למשל: סכין שחיטה – או כלים העומדים למכירה ואין להשתמש בהם.

    ראו גם ערכים 'מוקצה' – 'כלי שמלאכתו לאיסור' – 'מוקצה מחמת גופו'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת