מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  מלאכה האסורה מהתורה

  באיסור מלאכה מהתורה  קיימים תנאים:

  א. דרך עשיית המלאכה– אדם חייב מן התורה אם עשה את המלאכה כדרך שרגילים לעשותה ולא בשינוי.

  ב. הכוונה בעשיית המלאכה – אדם חייב מן התורה אם התכוון לעשות את המלאכה ולא דבר אחר. לדוגמה: ללכת יחף על דשא, ייתכן שייתלש דשא (מלאכת קוצר), אך הכוונה היא ללכת ולא לתלוש דשא ואין וודאות שהדשא ייתלש..

  "פסיק רישא"- אם למעשה שעושה תהיה תוצאה  וודאית הכרחית שיעבור על מלאכה, "פסיק רישא ולא ימות?!"- זהו משפט בארמית שמשמעותו- כאשר כורתים את הראש של העוף, גם אם אין רצון וכוונה להרוג את העוף אלא רק להשתמש בראשו, ברור מאליו שהעוף ימות.

  בהלכה יש לעיתים היתר לעשות פעולה אם לא התכוון לעשיית מלאכה אסורה. אולם מצבים המוגדרים "פסיק רישא" הם כאלה שבהם האדם שעושה את המעשה מוכרח לדעת מראש שיש למעשהו תוצאות אסורות, מכיוון שהן בלתי נמנעות, ואין העושה זאת יכול לטעון שאינו מתכוון לכך – הפעולה אסורה גם ללא כוונה.

  לדוגמה: אם בסגירת דלת הבית ברור שתוך סגירת הדלת תִכָּלֵא חיה בבית, אף שאינו מתכווין לכך, אסור לסגור את הדלת, שהרי זו מלאכת צד מדין פסיק רישא.

  ג. המטרה בעשיית המלאכה – תיקון/ קלקול – אדם חייב מן התורה אם עשה את המלאכה בשבת בדרך תיקון או למטרת תיקון, אך אם עשה את המלאכה בדרך קלקול והשחתה פטור ואסור מדברי סופרים. לדוגמה: אם המפריד פתיל העשוי מהרבה חבלים כי רוצה שיהיו בידיו הרבה חבלים- חייב משום מתיר, אך אם הפריד כדי לקלקל את החבל- פטור אך אסור.

  ד. עשייה ישירה ולא עקיפה – אדם חייב מן התורה אם עשה פעולה שממנה המלאכה נעשית באופן ישיר, אך אם אינו עושה את הפעולה אלא רק גורם שהמלאכה תיעשה כתוצאה מהפעולה – נקרא "גרמא" ופטור מהתורה.

  לדוגמה: אם אדם פורש מלכודת, ורק אחר כך נכנס בה בע"ח- גרמא.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על שבת

  0

  סוד השבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  מלאכת בורר

  • ז'
  • ח'
  מהי מלאכת בורר? מדוע קשה להיזהר בה?
  0

  ממצוא חפצך – פרק כה

  • ד'
  • ה'
  • +
  "אִם תָּשִׁיב מִשַּׁבָּת רַגְלֶךָ עֲשות חֲפָצֶךָ בְּיום...
  0

  מלאכת כותב ומוחק

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה כתבו במשכן? האם כתיבה ומחיקה  האסורה בשבת היא...
  0

  מלאכת הוצאה

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  מלאכת דש

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת דש? * מה הקשר בין חליבת פרה למלאכה...
  0

  מוקצה ובסיס לדבר האסור

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  מלאכת חורש ומלאכת זורע

  • ד'
  • ה'
  • +
  בשבת אנחנו שובתים מיצירה שלנו ומתחברים ליצירה של...
  0

  מלאכות קושר ותופר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה הקשר בין המלאכות תופר וקושר? מה תפרו וקשרו...
  0

  משחקים בשבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  מלאכת טוחן

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת טוחן? איך ניזהר מאיסור טחינה בשבת?
  0

  ערבית והבדלה

  • ד'
  • ה'
  • +
  הכוכבים נוצצים בשמים והשבת הקדושה מסתיימת איך ניפרד משבת...
  0

  מלאכת קוצר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת קוצר? * האם קרה לכם שקצרתם? מי שגר...
  0

  מלאכת בונה וסותר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת בונה וסותר? אילו פעולות בשבת קשורות...
  0

  תפילות השבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  חשבתם פעם מה המשמעות של מילות התפילה והקידוש...
  0

  קדושת שבת וההכנות

  • ד'
  • ה'
  • +
  זוכרים אירוע מרגש שחיכיתם לו? כאשר מחכים לדבר...
  0

  קידוש וסעודות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  איך נקבל ונחוש את קדושת השבת? * כדי להיכנס מחול...
  0

  נרות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה אתם חשים כאשר דולקים נרות שבת? * מטרת הדלקת...
  0

  כבוד ועונג שבת

  • ב'
  0

  ההכנות לשבת

  • א'
  • ב'
  0

  הקדמה לל"ט אבות מלאכה

  • ד'
  • ה'
  • +
  שבת היא כה קדושה וחשובה- חשבתם למה? * השבת מזכירה...
  0

  קידוש וסעודות שבת- כיתה ב'

  • א'
  • ב'
  0

  סיכום פעיל להלכות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  ניזכר ונשחזר את ההלכות של שבת בפעילות חווייתית-...