מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מלאכת 'הוצאה'

    אחת מל"ט אבות מלאכה. אסור להוציא כל דבר מרשות הרבים לרשות היחיד ולהפך – או לטלטל ארבע אמות (כשני מטרים) ברשות הרבים.

    ראו גם ערכים 'רשות הרבים' – 'רשות היחיד'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת