מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'נולד'

    אחד מסוגי המוקצה שנאסר בטלטול בשבת – מכיוון שלא היה מוכן לשימוש בכניסת שבת. למשל – ביצה שנולדה בשבת או פירות שבערב שבת היו עדיין בוסר.

    ראו גם ערכים 'מוקצה' – 'שבת'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת