מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  עירוב חצרות

  מדין תורה – אסור להוציא חפצים בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים או להכניס אותם מרשות הרבים לרשות היחיד. חכמים הוסיפו שאסור להוציא גם מרשות היחיד של אדם אחד לרשות היחיד של אדם אחר וכן לטלטל ברשות המשותפת לכמה אנשים שאיננה רשות הרבים. במקומות שבהם האיסור לטלטל הוא מדברי חכמים – תיקנו חכמים שאפשר להפוך את המקום לרשות משותפת אחת – וזאת בדרך של הקפת השטח בגדר או בצורת הפתח – וכן בהכנת כמות מסוימת של אוכל (בדרך כלל משתמשים במצה) שתהא פת המשותפת לכל הדיירים.

  ראו גם ערכים 'מלאכת הוצאה' – 'רשות היחיד' – 'רשות הרבים'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על שבת

  0

  קידוש וסעודות שבת- כיתה ב'

  • א'
  • ב'
  0

  מלאכת דש

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת דש? * מה הקשר בין חליבת פרה למלאכה...
  0

  ערבית והבדלה

  • ד'
  • ה'
  • +
  הכוכבים נוצצים בשמים והשבת הקדושה מסתיימת איך ניפרד משבת...
  0

  מלאכת קוצר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת קוצר? * האם קרה לכם שקצרתם? מי שגר...
  0

  קידוש וסעודות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  איך נקבל ונחוש את קדושת השבת? * כדי להיכנס מחול...
  0

  הקדמה לל"ט אבות מלאכה

  • ד'
  • ה'
  • +
  שבת היא כה קדושה וחשובה- חשבתם למה? * השבת מזכירה...
  0

  סיכום פעיל להלכות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  ניזכר ונשחזר את ההלכות של שבת בפעילות חווייתית-...
  0

  קדושת שבת וההכנות

  • ד'
  • ה'
  • +
  זוכרים אירוע מרגש שחיכיתם לו? כאשר מחכים לדבר...
  0

  כבוד ועונג שבת

  • ב'
  0

  מלאכת כותב ומוחק

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה כתבו במשכן? האם כתיבה ומחיקה  האסורה בשבת היא...
  0

  מלאכת טוחן

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת טוחן? איך ניזהר מאיסור טחינה בשבת?
  0

  משחקים בשבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  ממצוא חפצך – פרק כה

  • ד'
  • ה'
  • +
  "אִם תָּשִׁיב מִשַּׁבָּת רַגְלֶךָ עֲשות חֲפָצֶךָ בְּיום...
  0

  מלאכת בונה וסותר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת בונה וסותר? אילו פעולות בשבת קשורות...
  0

  מלאכת בורר

  • ז'
  • ח'
  מהי מלאכת בורר? מדוע קשה להיזהר בה?
  0

  ההכנות לשבת

  • א'
  • ב'
  0

  מלאכת חורש ומלאכת זורע

  • ד'
  • ה'
  • +
  בשבת אנחנו שובתים מיצירה שלנו ומתחברים ליצירה של...
  0

  מלאכות קושר ותופר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה הקשר בין המלאכות תופר וקושר? מה תפרו וקשרו...
  0

  תפילות השבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  חשבתם פעם מה המשמעות של מילות התפילה והקידוש...
  0

  סוד השבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  מוקצה ובסיס לדבר האסור

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  נרות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה אתם חשים כאשר דולקים נרות שבת? * מטרת הדלקת...
  0

  מלאכת הוצאה

  • ד'
  • ה'
  • +