מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    עירוי מכלי ראשון

    שפיכה ישירה מ'הכלי הראשון' על דבר מאכלו או משקה, בעירוי מ'כלי ראשון' האוכל עדיין חם מאוד ,אך לא באותה דרגת חום כמו שהוא ב'כלי ראשון' ולכן הדינים שונים במקצת.

    ראו גם:" 'מלאכת מבשל' – 'כלי ראשון'

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת