מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    קידוש

    ברכה על היין הנאמרת בליל שבת ובשבת בבוקר – וכן בחגים. הקידוש בערב הוא כנגד המצווה 'זכור את יום השבת לקדשו' – ומברכים שתי ברכות – אחת על היין ואחת על קדושת השבת. הקידוש בבוקר הוא מתקנת חכמים – ונוהגים להזכיר פסוקים של שבת ולברך רק ברכת 'בורא פרי הגפן'.

    ראו גם ערך 'שבת'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת