מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'רשות היחיד' (שבת)

    שטח בגודל של ארבעה על ארבעה טפחים לפחות – המוקף במחיצה שגובהה עשרה טפחים (כ-80 ס"מ). מהתורה אין להוציא דבר מרשות היחיד לרשות הרבים.

    ראו גם ערכים 'מלאכת הוצאה' – עירוב חצרות'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת