מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'רשות הרבים' (שבת)

    שטח שרוחבו 16 אמה (8 מטרים) ואינו מקורה (למשל רחוב). ויש הסוברים שצריך תנאי נוסף: שעוברים בו ביום אחד כשש מאות אלף איש לפחות. במקום כזה אסור לטלטל יותר מארבע אמות (כשני מטרים) – ואסור להוציא ממנו דבר לרשות היחיד או להכניס דבר מרשות היחיד אליו.

    ראו גם ערכים 'מלאכת הוצאה' – 'עירוב חצרות'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת