מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לקדושת השבת וההכנות

    תוספת שבת

    תוספת מחול על הקודש לפני השבת ביום שישי – סמוך לשקיעת החמה – ובמוצאי השבת – לאחר צאת הכוכבים. בזמן זה אנו מקבלים על עצמנו שלא לעשות מלאכות האסורות בשבת – כדי להוסיף על הקודש ולהרחיק את כניסת שבת ויציאתה.

    ראו גם ערכים 'שבת' – 'מלאכה בשבת'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת