מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  אמירה לנכרי שבות

  הוא מונח בהלכות שבת שפירושו: אסור מדרבנן לבקש מגוי שיעשה בשביל היהודי איסורי שבת.

  האיסור אינו רק באמירה מפורשת או ברמיזה, אלא אף אם לא אמר לגוי דבר, והגוי עשה מעצמו מלאכה עבור ישראל, אסור שכן חכמים אסרו כל הנאה ממלאכת גוי שנעשתה בשביל יהודי.

  במקרים מסוימים התירו חכמים אמירה לגוי, כמו באמירה לגוי לעשות איסור מדרבנן במקום צער, חולי או הפסד ממון, ונחשבת בהלכה כ"שבות דשבות"; כלומר, עבירה על שבות על ידי פעולה של שבות: האמירה לגוי היא עבירה על שבות, והפעולה שהגוי עושה גם היא אסורה רק משום שבות.

  ראו גם 'שבות'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על שבת

  0

  מלאכת בונה וסותר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת בונה וסותר? אילו פעולות בשבת קשורות...
  0

  מלאכת כותב ומוחק

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה כתבו במשכן? האם כתיבה ומחיקה  האסורה בשבת היא...
  0

  ערבית והבדלה

  • ד'
  • ה'
  • +
  הכוכבים נוצצים בשמים והשבת הקדושה מסתיימת איך ניפרד משבת...
  0

  מלאכת הוצאה

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  מלאכת חורש ומלאכת זורע

  • ד'
  • ה'
  • +
  בשבת אנחנו שובתים מיצירה שלנו ומתחברים ליצירה של...
  0

  מלאכת טוחן

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת טוחן? איך ניזהר מאיסור טחינה בשבת?
  0

  מלאכת בורר

  • ז'
  • ח'
  מהי מלאכת בורר? מדוע קשה להיזהר בה?
  0

  סוד השבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  משחקים בשבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  קדושת שבת וההכנות

  • ד'
  • ה'
  • +
  זוכרים אירוע מרגש שחיכיתם לו? כאשר מחכים לדבר...
  0

  מלאכות קושר ותופר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה הקשר בין המלאכות תופר וקושר? מה תפרו וקשרו...
  0

  תפילות השבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  חשבתם פעם מה המשמעות של מילות התפילה והקידוש...
  0

  מלאכת דש

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת דש? * מה הקשר בין חליבת פרה למלאכה...
  0

  הקדמה לל"ט אבות מלאכה

  • ד'
  • ה'
  • +
  שבת היא כה קדושה וחשובה- חשבתם למה? * השבת מזכירה...
  0

  מלאכת קוצר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת קוצר? * האם קרה לכם שקצרתם? מי שגר...
  0

  כבוד ועונג שבת

  • ב'
  0

  סיכום פעיל להלכות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  ניזכר ונשחזר את ההלכות של שבת בפעילות חווייתית-...
  0

  קידוש וסעודות שבת- כיתה ב'

  • א'
  • ב'
  0

  ממצוא חפצך – פרק כה

  • ד'
  • ה'
  • +
  "אִם תָּשִׁיב מִשַּׁבָּת רַגְלֶךָ עֲשות חֲפָצֶךָ בְּיום...
  0

  נרות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה אתם חשים כאשר דולקים נרות שבת? * מטרת הדלקת...
  0

  ההכנות לשבת

  • א'
  • ב'
  0

  מוקצה ובסיס לדבר האסור

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  קידוש וסעודות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  איך נקבל ונחוש את קדושת השבת? * כדי להיכנס מחול...