מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מלאכה בשבת

    התורה אסרה לעשות כל מלאכה בשבת. חכמים למדו את המלאכות האסורות בשבת מ-39 המלאכות שהיו נעשות במשכן – שנקראו 'ל"ט אבות מלאכה' – וגזרו מכל אחת מהן 'תולדות' – מלאכות שלא היו במשכן אך מפאת הדמיון להן נאסרו גם כן מן התורה.

    ראו גם ערך 'שבת'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת