מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    שַׁבָּת

    היום השביעי והקדוש בשבוע שבו אסור לעשות כל מלאכה – כפי שהקב"ה שבת ממלאכתו ונח ביום השביעי לבריאת העולם. השבת היא גם זכר ליציאת מצרים – ונחשבת לאות – סמל לקשר בין הקב"ה לבני ישראל.

    ראו גם ערך 'מלאכה בשבת'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על שבת