מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  שבות

  "שבות" היא החובה ההלכתית להימנע ממעשים, הפוגעים בשביתת השבת, אף שמהתורה הם פטורים. איסור השבות הוא כל האיסורים שאסרו חז"ל- מלאכות האסורות מדרבנן בשבת.

  הסיבות לאיסורי דרבנן (שבות) בשבת:

  א. דומים למלאכות אסורות

  ב. חסר אחד התנאים  לאסור את המלאכה מהתורה. ראו 'מלאכה האסורה מהתורה'

  ג. עלולים להביא לידי איסור תורה (חשש)

  ד. מראית עין

  ה. דברים השומרים על צביון השבת ואינם מלאכות

  ...

  כדאי ללמוד עוד על שבת

  0

  ערבית והבדלה

  • ד'
  • ה'
  • +
  הכוכבים נוצצים בשמים והשבת הקדושה מסתיימת איך ניפרד משבת...
  0

  סיכום פעיל להלכות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  ניזכר ונשחזר את ההלכות של שבת בפעילות חווייתית-...
  0

  תפילות השבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  חשבתם פעם מה המשמעות של מילות התפילה והקידוש...
  0

  מלאכת טוחן

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת טוחן? איך ניזהר מאיסור טחינה בשבת?
  0

  קדושת שבת וההכנות

  • ד'
  • ה'
  • +
  זוכרים אירוע מרגש שחיכיתם לו? כאשר מחכים לדבר...
  0

  מלאכת בורר

  • ז'
  • ח'
  מהי מלאכת בורר? מדוע קשה להיזהר בה?
  0

  מלאכת חורש ומלאכת זורע

  • ד'
  • ה'
  • +
  בשבת אנחנו שובתים מיצירה שלנו ומתחברים ליצירה של...
  0

  מלאכת קוצר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת קוצר? * האם קרה לכם שקצרתם? מי שגר...
  0

  מלאכות קושר ותופר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה הקשר בין המלאכות תופר וקושר? מה תפרו וקשרו...
  0

  ממצוא חפצך – פרק כה

  • ד'
  • ה'
  • +
  "אִם תָּשִׁיב מִשַּׁבָּת רַגְלֶךָ עֲשות חֲפָצֶךָ בְּיום...
  0

  נרות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה אתם חשים כאשר דולקים נרות שבת? * מטרת הדלקת...
  0

  קידוש וסעודות שבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  איך נקבל ונחוש את קדושת השבת? * כדי להיכנס מחול...
  0

  קידוש וסעודות שבת- כיתה ב'

  • א'
  • ב'
  0

  ההכנות לשבת

  • א'
  • ב'
  0

  משחקים בשבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  סוד השבת

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  מוקצה ובסיס לדבר האסור

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  מלאכת הוצאה

  • ד'
  • ה'
  • +
  0

  מלאכת בונה וסותר

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת בונה וסותר? אילו פעולות בשבת קשורות...
  0

  הקדמה לל"ט אבות מלאכה

  • ד'
  • ה'
  • +
  שבת היא כה קדושה וחשובה- חשבתם למה? * השבת מזכירה...
  0

  מלאכת כותב ומוחק

  • ד'
  • ה'
  • +
  מה כתבו במשכן? האם כתיבה ומחיקה  האסורה בשבת היא...
  0

  מלאכת דש

  • ד'
  • ה'
  • +
  מהי מלאכת דש? * מה הקשר בין חליבת פרה למלאכה...
  0

  כבוד ועונג שבת

  • ב'