מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  שבות

  "שבות" היא החובה ההלכתית להימנע ממעשים, הפוגעים בשביתת השבת, אף שמהתורה הם פטורים. איסור השבות הוא כל האיסורים שאסרו חז"ל- מלאכות האסורות מדרבנן בשבת.

  הסיבות לאיסורי דרבנן (שבות) בשבת:

  א. דומים למלאכות אסורות

  ב. חסר אחד התנאים  לאסור את המלאכה מהתורה. ראו 'מלאכה האסורה מהתורה'

  ג. עלולים להביא לידי איסור תורה (חשש)

  ד. מראית עין

  ה. דברים השומרים על צביון השבת ואינם מלאכות

  ...

  כדאי ללמוד עוד על שבת